kindertv
Ga naar de kindersite

Geanimeerde prentenboeken kijken is het nieuwe voorlezen!

Het Kinderopvangfonds heeft een serie geanimeerde prentenboeken gemaakt: de WePboeken. Deze WePboeken stimuleren de taalontwikkeling bij peuters door gebruik te maken van woorden, beelden, geluiden en de mogelijkheden van multimedia bij de verwerking. Hierdoor gaat taalbegrip twee keer sneller dan bij een “gewoon” prentenboek! En samen kijken geeft bij peuters en kleuters een veilig en knus gevoel. Dit bevordert het leesplezier.

Op deze website staan 20 geselecteerde geanimeerde prentenboeken die u met uw kind of kinderen kunt bekijken.
Ze zijn onderverdeeld in drie leeftijdscategoriëen:
A: Animaties geschikt voor de leeftijd 2-3 jaar. De tekst is eenvoudig. Het verhaal richt zich op de belevingswereld van het kind en speelt zich af in het nu.
B: Animaties geschikt is voor de leeftijd 3-4 jaar. De zinnen zijn kort. Het verhaal kan zich afspelen in het verleden of in de toekomst.
C: Animaties geschikt voor de leeftijd 4-5 jaar. Het kan een niet realistisch verhaal zijn, niet het echte leven. Waarbij de beelden de tekst verduidelijken.

Veel lees en kijkplezier!

kaars

Waarom geanimeerde prentenboeken?

Geanimeerde prentenboeken zijn leuk en zorgen ervoor dat peuters spelenderwijs de taalvaardigheid ontwikkelen. Ze leren hierdoor nieuwe woorden. Lees verder

spelen

Spelen is leren

De verwerkingssuggesties voor, tijdens en na de animaties én de vragen die worden gesteld tijdens de animaties zetten aan tot spel. Spelen is leren!

Lees verder

wepboek

Mediawijsheid

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kinderopvangcentra. Mediaopvoeding hoort hier ook bij.

Lees verder

bieb

WePboek en de bibliotheken

De geanimeerde prentenboeken van WePboek zijn ook verschenen op DVD. Bij veel bibliotheken kunt u de WePboeken lenen. Het is leuk om dit in combinatie te doen met het “gewone” boek. Lees verder

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid