Het project

WepBoek is enkele jaren geleden opgezet door Het Kinderopvangfonds vanuit de gedachte; "Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van peuters?" Voor de taalontwikkeling is de peuterleeftijd namelijk een essentiele leeftijd.

Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat peuters en kleuters veel nieuwe woorden leren en dat dit nog makkelijker gaat met geanimeerde prentenboeken. Woorden en begrippen krijgen door de animatie betekenis, waardoor het verhaal beter wordt begrepen.

Daarnaast is het voor taalzwakke kinderen belangrijk dat zij geanimeerde prentenboeken in een kleine groep of individueel aangeboden krijgen, op hun eigen tempo. Dit kan binnen de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf maar ook thuis. Daarnaast kunnen er vragen van verschillende niveaus worden aangeboden wat weer kan leiden tot gesprekken tussen peuter en ouder of verzorger. Iets wat van groot belang is voor de taalverwerving van het kind.

Iedere bijdrage aan taalverwerving is zeer waardevol en biedt het kind alleen maar voordelen in de verdere ontwikkeling.

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid