p1

Tips voor bij het voorlezen

1. Bekijk de animatie eerst zelf. Zo weet u waar het verhaal over gaat.
2. Kies voor peuters met een taal- achterstand animaties uit categorie A of B.
3. Bekijk de geanimeerde prentenboeken óók individueel zodat de interactiviteit met de peuter nog groter is.
4. Kies een geanimeerd prentenboek dat aansluit bij de actualiteit.
5. Bekijk dezelfde animaties meerdere keren. Herhaling geeft het kind zelfvertrouwen.
6. Laat de cover van het boek zien. Prikkel de fantasie en maak ze nieuwsgierig.
7. Geef het kijken naar geanimeerde prentenboeken in de dag een vaste tijd.
8. Laat de peuters de animaties op de website meerdere keren bekijken.
9. Bestel of leen in de bibliotheek het prentenboek dat bij de animaties hoort.
10. Stel verschillende soorten vragen.

kids

WePboek en BoekStart

De kindercentra in Nederland hebben WePboek zeer goed ontvangen, zo blijkt uit het onderzoek. De pedagogisch medewerkers hebben enthousiast gereageerd op het aangeboden materiaal en de meerderheid ziet de toegevoegde waarde van het opnemen van het materiaal in het pedagogisch beleid, in de categorie taalwijsheid. Uit onderzoek komt echter ook naar voren dat niet elk kindercentrum WePboek even veel gebruikt en dat men op verschillende manieren omgaat met het aangeboden materiaal. Ook de condities waaronder gekeken wordt, zijn heel divers. Door de toenemende aanwezigheid van tablets op de groep, is WePboek nu ook aangepast voor het gebruik op tablet-computers.

 

 

 

tv

Peuters en TV kijken

Het kijken naar educatieve tv-programma’s is nog niet zo bekend binnen kinderdag- verblijven en peuterspeelzalen. Veel ouders zetten hier vraagtekens bij. WePboek probeert ouders ervan te overtuigen dat het belangrijk is om peuters te laten kijken naar geanimeerde prentenboeken. Een kwartier samen kijken levert zó veel spel- en leerplezier op dat het een zeer zinvolle bijdrage levert aan het dagprogramma van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

 

Een zelfde mogelijkheid bieden apps die op tablets en smart phones te downloaden en spelen zijn. Ook hier zijn de initiatiefnemers van WepBoek samen met wetenschappers en pedagogisch medewerkers druk bezig om te onderzoeken op welke wijze dit goed te gebruiken is in de ontwikkeling van het kind. Wilt u hier informatie over kijk dan eens rond op de website digidreumes.nl.

samen

Beschikbare materialen

Behalve de geanimeerde prentenboeken hebben verschillende gerenommeerde professionals de informatie en kennis verzameld en gestructureerd voor ouders en pedagogisch medewerkers om van WepBoek een educatief verantwoord project te maken. Onderstaand treft u enige documenten aan die u kunnen helpen de essentie van WepBoek te begrijpen en uit te kunnen dragen.

 

- Powerpoint ouderavond.
- Ouderbrieven in het Nederlands, Turks, Marokaans en Pools.
- Handleiding werken met WepBoek.

mediawijs

Mediawijsheid

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders, grootouders, kinderopvangcentrum en/of peuterspeelzaal. Mediaopvoeding is een onderdeel van de opvoeding. Mediawijsheid richt zich vooral op het ontwikkelen van instrumenten die (groot)ouders, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen helpen bij het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen, het trainen van pedagogisch medewerkers in interactie- vaardigheden en de rol die nieuwe media hierbij kan spelen. De uitwerking hiervan is zichtbaar in projecten zoals WePboek en Digidreumesen.

onlinetraining

Vragen en advies

De afgelopen jaren is er met verschillende professionals gewerkt aan de verschillende geanimeerde prentenboeken en ondersteunende werkmaterialen. Dit heeft geresulteerd in aantrekkelijke geanimeerde prentenboeken maar ook in een handleiding voor de pedagogisch medewerkers en een brief gericht aan de ouders per titel van een geanimeerd prentenboek. Toch kunnen wij ons voorstellen dat er nog vragen of opmerkingen zijn of dat advies gewenst is. Schroom dan niet om met ons contact op te nemen. Mogelijk kunnen wij u dan ondersteunen of adviseren. Dit kan door het contactformulier zo compleet mogelijk in te vullen. Wij nemen naar aanleiding daarvan contact op. Dit kan per mail maar ook telefonisch zijn tijdens kantooruren.

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid