Mediawijsheid

thuis_lang

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kinderopvangcentra. Mediaopvoeding hoort hier ook bij.

 

Het thema mediawijsheid richt zich vooral op het ontwikkelen van instrumenten en multimediale content die kinderopvangcentra (en ouders!) helpen bij het stimuleren van verschillende ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.  De WePboeken zijn opgenomen in de bibliotheek van Digidreumesen, een initiatief dat op een verantwoorde manier interactieve multimediale content en apps binnen de kinderopvang inzet. Interactie tussen kinderen onderling of tussen het kind en de pedagogisch medewerker wordt via Digidreumesen bevorderd. Zo wordt de dreumes geholpen in zijn ontwikkeling.

 

Digidreumesen heeft in 2012 het portaal www.digidreumes.nl in de lucht gebracht. Deze site heeft een bibliotheek gevuld met verantwoorde, veilige en kindvriendelijke apps. De apps zijn beoordeeld door een expert-panel en voorzien van pedagogische tips over hoe te gebruiken in de praktijk van de kinderopvang. Naast deze apps is in het portaal voor pedagogisch medewerkers (PM’ers) en ouders veel informatie over mediawijsheid te vinden. Pedagogisch medewerkers worden getraind in het mediawijs inzetten van de apps ten behoeve van het spel en de ontwikkeling van jonge kinderen 2-4 jaar.

 

Digidreumesen bevordert alle ontwikkelingsgebieden van kinderen, maar wordt het meest nuttig ervaren voor de spraak-taalontwikkeling voor kinderen. De ‘fun-factor’ is daarnaast hoog, zowel voor het kind als de PM-er.

 

Voor de verankering van het gebruik van WePboeken op mediawijze manier, en het werken met digitale middelen binnen de kinderopvang, is  WePboek vanaf 2013 een onderdeel van Digidreumesen geworden.

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid