Privacy policy

WePboek gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van haar website. WePboek verzamelt, zowel direct als indirect via het contactformulier, alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van WePboek aan gebruiker te onderhouden en te verbeteren. Hebt u op onze website uw naam en e-mailadres ingevuld voor het stellen van een vraag, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden. De door u ingevulde persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd, zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Wepboek nimmer persoonsgegevens aan derden.

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door WePboek geverifieerd en zal binnen vier weken worden afgehandeld. Als u geen informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven via het contactformulier op de website of via de link ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief die periodiek wordt verzonden.

WePboek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy policy. Het verdient aanbeveling om de Privacy policy af en toe te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. Wepboek hecht veel waarde aan een transparant privacybeleid. Suggesties of klachten dienaangaande kunnen worden ingediend via het contactformulier.

 

Wijzigingen Privacy policy
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy statement. Het verdient aanbeveling om de Privacy statement af en toe te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies
WePboek maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige  tekstbestanden, die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen. Cookies stellen WePboek in staat om terugkerende gebruikers sneller en efficiënter toegang te kunnen verlenen tot de website. Zo hoeft er niet meerdere keren dezelfde informatie te worden ingevoerd en wordt voorkomen dat u bij een bezoek aan de website veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kan WePboek u dankzij cookies gepersonaliseerde content tonen. Wepboek wendt cookies niet aan om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

WePboek gebruikt de volgende cookies:
- Medid Webapplications plaatst …….. cookies;
- Google plaatst …….. cookies.

Cookies kunt u zelf verwijderen omdat deze op uw computer staan. In de browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser is te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid