Spelen is leren

wepboek2

De verwerkingssuggesties voor, tijdens en na de animaties én de vragen die worden gesteld tijdens de animaties zetten aan tot spel. Spelen is leren!

 

De peuter raakt betrokken bij alles wat er gebeurt. Elke peuter doet dit op zijn eigen manier. Zo zal de ene peuter zeer duidelijk reageren op de spelactiviteiten en zal de andere dit heel stil doen.

 

De animaties en de verwerkingssuggesties kunnen zowel aan de gehele groep als aan een kleine groep of individuele peuter worden vertoond. Met name voor taalzwakke peuters is het belangrijk dat de animaties in een kleine groep worden bekeken. Zo kunnen er tussen de ouder of pedagogisch medewerker en de peuter intensief allerlei talige activiteiten gedaan worden, zoals doorpraten op wat de kinderen gezien hebben, spelletjes spelen die gerelateerd zijn aan het thema, versjes opzeggen, liedjes zingen en knutselen. Suggesties hiervoor vindt u op www.digidreumes.nl.

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid